Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

希腊买房移民申请成功后,能享受什么待遇

   1 通行申根

   全家可获得希腊的永久居留签证+26个申根国自由往返,去各欧洲申根国就跟在国内跨省一样,不需要任何记录。

   2 免费教育

   子女免费入读希腊公[......]阅读全文