Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

新西兰公布新“定居计划” 两年引入9至10万移民

   调整之后,2014年7月至2016年6月底之间,新西兰将从海外“引入”9万至10万名移民。

   新西兰大选当前,新西兰优先党党魁不断抨击现行的移民制度,称新西兰的移民人数太多,政府应[......]阅读全文